Grupperåd

Grupperådet

Kære forælder

Stouby Gruppe har et grupperåd, der fungerer som en bestyrelse med formand, medlemmer og kasserer. Vi vil meget gerne have flere forældre i grupperådet. Grupperådet mødes med lederne 2-4 gange om året og der er generalforsamling / forældremøde i februar måned hvert år. Grupperådet har det overordnede ansvar for det økonomiske, juridiske og moralske arbejde i Stouby Gruppe – med andre ord; økonomien, rammerne, mål og retning samt lederpleje.
Arbejdet ledes af grupperådsformanden. Man vælges for 2 år.

Spejderarbejdet er baseret på, at forældrene hjælper med at løse en del opgaver. Spejderlederne skal helst koncentrere sig om spejderarbejdet og børnene. Forældrene skal hjælpe til – og tage sig af mange af de praktiske opgaver. Avisindsamling, arbejdsdage ved hytten, madtante på ture og pengeskabende aktiviteter kan være nogle af grupperådets opgaver.

Det (måske) vigtigste argument for at være aktiv forældre i Stouby Gruppe er: Det er sjovt, interessant og givende. Rare og interessante mennesker, spændende og alsidige opgaver, et godt samarbejde mellem ledere og forældre, gode oplevelser samt glæden ved at bidrage til at spejderne får gode rammer og store oplevelser. Vi kan tilbyde dig at komme på grupperådskursus.

I korpsets Grupperådshåndbog kan du finde en masse nyttig viden om grupperåd og god gruppeledelse.

Har du lyst til at hjælpe med noget eller har du en god ide, så kontakt os endelig. Det kan du gøre her.

Forældre behøver ikke være med i grupperådet for at give en hjælpende hånd. Bare sig til…

Forældremedvirken

Stouby Gruppe lægger vægt på at inddrage forældrene i gruppens arbejde.
Opgaverne er mangeartede:

 • Køre til/fra arrangementer/ture.IMG_3381
 • Avisindsamling – poseomdeling
 • Stå på post ved løb.
 • Bage kage m.m. til arrangementer.
 • Deltage på ture og lejre som “onkler” og “tanter”, f.eks. på sommerlejre.
 • Deltage i arbejdsdage (rengøring, oprydning, vedligeholdelse, forbedringer).
 • Deltage i det årlige forældremøde.
 • Løse praktiske opgaver (græsslåning, hækklipning m.m.)
 • Være med til at planlægge og gennemføre arrangementer.
 • Være med i redaktionen af et gruppeblad.
 • Hjælpe til på spejdermøderne – fast eller som turnus.
 • Blive spejderleder.
 • Deltage i arbejdsgrupper.
 • Blive medlem af grupperådet.

 

Grupperådet i Stouby:

 

Grupperådsformand

Afventer konstituering…

Gruppeleder

Karina Dyrehave Wagner (hytteudlejning)

Medlem

Karina Hedelund

Heidi Lerbæk Simonsen

Jan Knudsen

Kasserer

Dina Kjerkegaard

Revisorer (vælges for 1 år)

Rasmus Hedelund

Johan H. F. Hansen

Se referat fra sidste generalforsamling: Forældremøde med generalforsamling 28.2.2024